Heidi Similä, FM

Hän on kiinnostunut siitä, miten ikääntyneiden kaatumis- ja murtumariskiä voidaan arvioida. Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kaatumisia ja niistä aiheutuvia murtumia voidaan ennustaa objektiivisesti erityisesti eri teknologioita hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla henkilön kohonnut kaatumisriski tunnistetaan varhaisessa vaiheessa mahdollistaen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden soveltamisen riittävän aikaisin. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa ikääntyneiden kaatumis- ja murtumariskiin vaikuttavista tekijöistä ja hyödyntää tätä tietoa teknologiankehityksessä.

sähköposti: heidi.simila(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 27.8.2014